آزاده شهاب

آزاده شهاب

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Impact of Long-term Debt on Overinvestment Problem of Agency

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۶
Business units are always faced with investment opportunities and need to make logical decisions on an optimal investment. Indeed, the investment of each business unit should be done with regard to the resource constraints and its effectiveness through the criteria for evaluating the projects including the net present value (NPV). The paper aims to investigate the effect of long-term debt on the overinvestment of agency problem. The present research is applied in terms of its purpose and it is descriptive and correlation in terms of nature. The statistical population of the study was the financial information related to the performance of 540 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2011 and 2015. 152 companies were selected by the systematic elimination sampling. The data collection was carried out using the Tadbir Pardaz and Rahavard-e-Novin software as well as the Research Management, Islamic Studies and Development of Stock Exchange Organization and Stock Exchange Organization websites. The research data are hybrid. The data were analyzed using the F-Limer and Hausman tests using Eviews9 software. Based on the results, the pre-investment declined by 36% at a significant level less than 0.05% while increasing long-term debt by 1%, and the overinvestment reduces 69% by a one-percent increase in the financial leverage. 
۲.

تولید بالقوه و شکاف تولید در صنایع کوچک ایران

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان