آناهیتا روزی طلب

آناهیتا روزی طلب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

برآورد ضریب جینی چند بعدی در مقایسه با تک بعدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران ضریب جینی چندبعدی نابرابری تک بعدی نابرابری چند بعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۵
نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3
۲.

Effects of Socio-economic Development Plans on Multidimensional Inequality in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iran Multidimensional Inequality Multidimensional Gini Coefficient Socio-economic Development Plans

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۹
The current study investigates the effect of implementing six development plans on multidimensional inequality in Iran. To this end, the multidimensional Gini Index of inequality by Assis Kumar Banerjee (2010) for dimensions such as welfare, education, housing, health, and social welfare (aggregation of other dimensions in household expenditure-income basket) calculated for years 1984-2021 and their performance was evaluated. The results of this study showed that the implementation of the development plans led to an inequality increase. Among these six plans, implementing the first plan had an incremental effect on the inequality value. The third and fifth socio-economic plans have a decremental impact on inequality at a significant level of 5%. Also, there was no difference between implementing and not implementing other plans on the inequality value. Also, the results indicated that given the comprehensiveness and multidimensionality of the development plans, inequality did not experience a constant trend and had mild fluctuations in the urban and rural areas and the whole country. Moreover, at the end of the sixth development plan, the inequality value (0.825) reached a value higher than the beginning of the first plan (0.771) in 1989.
۳.

بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادسازی تجاری انرژی مصرفی توسعه مالی علیت انتشار کربن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۵۶
ﻫﺪف این مقاله بررسی رابطه علی بین انتشار سرانه دی اکسید کربن، سرانه مصرف انرژی، سرانه تولید ناخالص داخلی، آزاد سازی تجاری، توسعه مالی و جمعیت شهری در ایران برای دوره (1355-1394) است. از این رو با استفاده از آزمون هم انباشگی کرانه ها به بررسی رابطه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بین متغیرهای فوق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﻧﺘﺎﯾﺞ نشان می دهد که کشش انتشار سرانه دی اکسید کربن نسبت به سرانه تولید خالص داخلی، آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی و جمعیت شهری مثبت و نسبت به شاخص توسعه مالی منفی است. به علاوه، در این مقاله رابطه علی بین متغیرها مدل را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری بر اساس آزمون علیت گرنجر بررسی شده است. نتایج آزمون علی نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه از سرانه تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی و رابطه علی یک طرفه از آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی، شهر نشینی به انتشار سرانه دی اکسیدکربن وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان