محمدتقی فروردین

محمدتقی فروردین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Predictive Power of Involvement Load Hypothesis and Technique Feature Analysis across L2 Vocabulary Learning Tasks

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۸
Involvement Load Hypothesis (ILH) and Technique Feature Analysis (TFA) are two frameworks which operationalize depth of processing of a vocabulary learning task. However, there is dearth of research comparing the predictive power of the ILH and the TFA across second language (L2) vocabulary learning tasks. The present study, therefore, aimed to examine this issue across four vocabulary learning tasks (i.e., reading with glosses, keyword techniques, word card, and reading and finding the words in text) ranked differently by the ILH and the TFA. To this end, 80 English as a foreign language (EFL) learners were randomly assigned to one of four tasks of learning 16 target words. The results of one-way ANOVA, LSD Post hoc tests, and multiple regression analyses showed that the TFA had a better explanatory power than the ILH in predicting vocabulary learning gains. The findings highlight the TFA as a more powerful framework.
۲.

تأثیر حالات برابرنهاده بر یادسپاری واژگانی زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

کلید واژه ها: استنباط بازیابی انگلیسی به عنوان زبان خارجی حالات برابرنهاده یادسپاری واژگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
هدف از این مطالعه شبه تجربی، بررسی تأثیر پنج حالت مختلف برابرنهاده (تمام برابرنهاده؛ استنباط-برابرنهاده-برابرنهاده؛برابرنهاده- بازیابی-برابرنهاده؛استنباط-برابرنهاده-بازیابی-برابرنهاده؛ برابرنهاده - بازیابی- برابرنهاده- بازیابی) بر یادسپاری واژگان زبان انگلیسی است بدین منظور، 140 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در یکی از حالات برابرنهاده قرار گرفتند. آزمودنی ها می بایست یک متن خواندنی انگلیسی را می خواندند. در متن خواندنی، پنج واژه هدف قرار داشت که برابرنهاده هر واژه بر اساس حالات مختلف 2 یا 3 مرتبه در حاشیه متن آورده شد. برای مثال، در حالتِ استنباط-برابرنهاده-بازیابی-برابرنهاده، انتظار می رفت که آزمودنی ها معنی واژگان هدف را در اولین مرتبه استنباط کنند؛ در مرتبه دوم، برابرنهاده واژگان در حاشیه متن آورده شد؛ در مرتبه سوم، انتظار می رفت که آزمودنی ها معنی واژگان هدف را به یاد آوردند؛ و در آخرین مرتبه، برابرنهاده واژگان برای دومین بار در حاشیه متن آورده شد. برای اطمینان از توجه آزمودنی ها به درک مطلب متن، یک آزمون درک مطلب چند گزینه ای در پایان گرفته شد. پس از چهار هفته، دو آزمون واژگان (یک آزمون یادسپاری صورت و یک آزمون یادسپاری معنی) به عنوان پس آزمون های تأخیری گرفته شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری یک سویه و آزمون تعقیبی شفی نشان داد که گروه برابرنهاده-بازیابی-برابرنهاده-بازیابی به طور معناداری بهتر از گروه های دیگر در دو پس آزمون تأخیری (یادسپاری صورت و معنی واژگان) عمل کرده است.
۳.

The Effects of Presenting Multiple-Choice Test Items in Oral and Written Modes and Item Types on Advanced EFL Learners’ Listening Comprehension and Perception

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
This quasi-experimental study aimed to compare the effect of different modes and item types of multiple-choice (MC) test items on advanced EFL learners’ listening comprehension and perception. To this end, 80 advanced EFL learners, aging 18 to 30, were selected. The participants took a listening test including dialogue-completion and question and answer multiple-choice items presented in written and oral modes. In addition, the participants were given a questionnaire on their perceptions of the oral and written modes. The results of two-way repeated measures ANOVA showed that there was no significant difference between the participants’ scores in the oral and written modes. Moreover, they received similar scores on the two item types. However, in their questionnaire responses, most of the participants preferred the written mode to the oral mode. The results also imply that although presenting the multiple-choice test items in the oral mode may form a pure test of listening comprehension, there are acceptable reasons for presenting the multiple-choice listening items in the written mode.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان