نیلوفر زندی

نیلوفر زندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، شهر تهران، استان تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی تجلی نمادین سرو در ادبیات و نگارگری ایرانی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
سرو عنصری پرکاربرد و مشترک در ادبیات و هنر نگارگری است. مسئله اصلی تحقیق آن است که چگونه می توان میان عنصر سرو در ادبیات و نگارگری رابطه ای یافت که آن را توضیح دهد. بنابراین هدف اصلی تحقیق دستیابی به رابطه معنایی و نشانه ای بین عنصر سرو در ادبیات و نگارگری بوده است و مبتنی بر این سؤالات است که چه رابطه ای میان عنصر سرو در ادبیات و نگارگری وجود دارد و حاوی چه مفاهیمی است؟ بر این اساس در تحقیق حاضر عنصر سرو در نگاره های ایرانی و ادبیات با روش نشانه شناسی بینامتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بینامتنیت اصطلاحی مبتنی بر آرای کریستوا و ژنت است. ژنت بیش متنیت را نوعی بینامتنیت و شامل همانگونگی و دگرگونگی معرفی می کند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، نخست نگاره های متعلق به مکاتب مختلف و اشعار مورد بررسی قرار گرفته و از میان آنها نگاره های حاوی نقش سرو و همچنین اشعار شامل سرو و همنشینانش، با نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند و تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود نمونه گیری ادامه یافته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رابطه بینامتنیت میان نماد سرو در اشعار و نگارگری ها وجود دارد و رابطه بینامتنی بیش متنیت همانگونگی و بیش متنیت دگرگونگی افزایش و جانشینی نیز مشاهده می شود.
۲.

پیشنهاد راهبرد مطلوب جذب و تأمین تهیه کنندگان رادیو

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
منابع انسانی هر سازمانی، از منابع راهبردی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه تهیه کنندگان رادیو در تولید برنامه های رادیویی نقش مهمی را ایفا می کنند، قابلیت سرمایه گذاری و برنامه ریزی راهبردی برای استفاده بهینه از ظرفیت های فعلی و جذب بهترین های آتی در این حرفه وجود دارد. در این مقاله، فرایند، شغلی تهیه کنندگان شاغل رادیو در ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و شاخص های مورد نیاز تهیه کنندگانی که در آینده باید جذب رادیو شوند، تعریف شده است. در مقاله حاضر سعی شده است، با رویکرد نظریه زمینه ای و بر مبنای داده های حاصل از پژوهش و کدگذاری محوری، مدل پارادایمی نظام جامع جذب تهیه کنندگان رادیو ارائه داده شود. همچنین بر اساس مدل استراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی، انجام و مدل پارادایمی فرایند بهینه سازی سیستم جذب و تأمین تهیه کننده رادیو پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان