سید علیرضا صفوی

سید علیرضا صفوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بنیانهای رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
هدف اساسی پژوهش، تبیین و تحلیل بنیانهای رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام است. روش این پژوهش تحلیلی و استنباطی است. جامعه تحلیلی، تمام اسنادی است دست اول و دست دوم که درباره سخنان امام علی علیه السلام در دسترس است. نمونه تحلیلی، شامل سخنان امام علی علیه السلام در زمینه رشد خواهد بود. روش نمونه گیری در این مطالعه هدفمند و بر اساس هدف تحقیق است. در این مقاله ابتدا رشد از دید دانشمندان تعلیم و تربیت و روانشناسی تبیین، و سپس مفهوم لغوی آن از کتابهای لغت و معنای اصطلاحی آن از تفاسیر و شرحها استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که بنیانهای رشد در سخنان امیر مؤمنان علیه السلام عبارت است از: توحید محوری، راهنماپذیری، وحدتگرایی، همسر گزینی، اقتصاد پیشگی، عقل ورزی و با چشم عبرت به دنیا نگریستن.
۲.

مولفه های الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۸۶۶
هدف اساسی پژوهش حاضر، ترسیم الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی بر مبنای قرآن و سنت است. بر این اساس، سه سوال پژوهشی در خصوص «تاکید امام خمینی در رابطه با فرهنگ مطلوب دانشجویی»، «ارزشهای حاکم بر فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن و سنت» و «اعمال دانشجو در فرهنگ مطلوب دانشجویی از منظر قرآن و سنت» مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بود. یافته ها: یافته هایپژوهش نشان داد که عمده ترین مولفه های الگوی فرهنگ مطلوب دانشجویی بنا بر زمینه های مورد بررسی، شامل خدامحوری، حق مداری، آخرت گرایی، هدایت جویی، عقل ورزی، علم آموزی، هماهنگی با مسیر انبیا، نورانیت در علم و عمل و اخلاق، احترام به استاد، تلاش و کوشش، نظم و برنامه ریزی، نوآوری و خلاقیت، دوری از غربزدگی و اهتمام بر خودکفایی، شکرگزاری و دقت در انتخاب دوست است . نتیجه گیری: نتیجه ی پژوهش مبین آن است که فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن وسنت از جایگاه مهمی در منظومه ی فرهنگی اسلام برخوردار می باشد که با تبیین آن گامی اساسی در راستای عملیاتی نمودن اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان منادی اسلام ناب محمدی در عصر حاضر، پیرامون اسلامی شدن دانشگاه ها برداشته خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان