محمد تقوی فرد

محمد تقوی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

طراحی و توسعه یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت های تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباری سیستم خبره تئوری فازی روش ممدانی واژه های کلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 227
امروزه ارزیابی اعتباری مشتریان به یکی از چالش های مهم تصمیم گیری مدیران تبدیل شده است، به خصوص که شمار کلاهبرداری ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت های تجاری روبه فزونی است. تصمیم گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب به صورت غیرقطعی، مبهم و غیرقابل دسترس هستند. خبرگان با تکیه بر شواهد، مدارک، اطلاعات کیفی و تجربه های خود، اغلب با استفاده از واژه های کلامی اقدام به توصیف مشتریان کرده و در مورد آنها به قضاوت می پردازند. در این پژوهش با به کارگیری مزایای منطق فازی و سیستم های خبره، یک سیستم خبره فازی برای حل مسئله مطرح شده، ارائه شده است که با بهره گیری از روش استنتاج ممدانی و فازی سازی ورودی ها و فازی زدایی خروجی ها، درنهایت رتبه اعتباری مشتری را تعیین می کند. در آخر، سیستم مورد نظر در شرکت پخش البرز طراحی و پیاده سازی شده است، به گونه ای که نتایج دقت 25/91درصدی سیستم در رتبه بندی اعتباری مشتریان را نشان می دهد.
۲.

یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی عدد صحیح بالانس خط مونتاژ مدل تولید چند محصولی ایستگاه های موازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید توسعه محصول
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 221
ساده ترین نوع مسئله بالانس خط مونتاژ، یافتن تخصیص مناسبی از فعالیت های مونتاژ به مجموعه ای از ایستگاه های تولیدی بر اساس زمان سیکل، محدودیت های پیش نیازی و دیاگرام مونتاژ است تا معیارهای خاصی همچون روانی خط تولید و یا کارایی در شرایط مطلوبی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی همراه با زمان های عملیاتی بیشتر از زمان سیکل و محدودیت های منطقه ای ارایه میشود. عملکرد مدل پیشنهادی در یافتن راه حل بهینه با عملکرد چند مدل موجود در ادبیات موضوع بر روی تعدادی مسئله نمونه مقایسه شده و نتایج امیدوار کننده حاصل شده اند. همچنین برتری نسبی مدل پیشنهادی در مورد معیارهایی همچون روانی خط، کارایی خط، انحرافات و عدم کارایی بر روی مثال های نمونه با یکی از رویکردهای موجود در ادبیات موضوع، توسط آزمون ناپارامتریک کروسکال ـ والیس تأیید شده است.
۳.

شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری عمومی سیاست گذاری علم و فناوری تحلیل عامل تاییدی سیستم های نوآوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 707
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بوده و از حیث نوع تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. به منظور شناسایی عوامل موثر، ادبیات مفاهیم سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری علم و فناوری، و سیستم های نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و با ایجاد شناخت از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، عوامل موثر استخراج شده اند. با دسته بندی های انجام شده مطابق با نظر خبرگان، این عوامل در قالب پرسشنامه ای توزیع گردید. 136 پرسشنامه کامل جمع شده، داده های لازم برای انجام آزمون تی و عامل تاییدی را فراهم آورد. از آنجایی که پرسشنامه در شش سازه تنظیم شده بود، شش آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی محاسبه گردید. در انتها نیز شش عامل سیاستی، مقررات حقوقی، بازار، ساختار، فناورانه و آموزش، به عنوان شش عامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری علم و فناوری شناسایی و تایید شد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان