رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

بهره مندی سپاه قدس از ظرفیت بسیجیان استان گیلان در تحقق اقتصاد مقاومتی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

نیروی انسانی و منابع طبیعی از بزرگترین ظرفیت های درونی استان گیلان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است که با تدبیرو تقویت ظرفیت های استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید شاهد انقلاب اقتصاد مقاومتی باشیم به طوری که جمعیت جوان بسیجی استان گیلان از هجده سال تا سی سال، یک حجم عظیمی ازبسیجیان سپاه قدس گیلان بوده و ظرفیت های موجود استان گیلان را برای تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کافی می دانیم و معتقد یم برخی از نگاه های جناحی باعث شده که استان گیلان از بکار گیری همه این ظرفیت ها محروم بماند ویکی دیگر از ظرفیت های مهم استان ما منابع طبیعی و کشاورزی است؛ مجموع آبزیان وجنگل وکشاورزی وصنعت گردشگری از همه ی استانهای همجوار وحتی کشورهای خاورمیانه بیشتر است بطوریکه صنعت توریسم یک منبع بزرگ ارز آور برای استان وکشورمحسوب شده و در استان ما وجود داشته لیکن با بی مهری و کمبود آموزش و افزایش آگاهی این مهم مغفول مانده است از ظرفیت های دیگر مهم استان گیلان ظرفیت ریلی و ترانزیت راه زمینی وخط ارتباطی جاده ای از خلیج همیشه فارس با کشورهای فدراسیون روسیه و اروپایی وتجارت با بیش از هفت کشور مهم خاورمیانه است که می تواند زمینه ساز ایجاد برنامه های هدف دار باشد.

تبلیغات