زهره عطایی آشتیانی

حوزه (های) آثار:
زنان
سیاسی
اسلامی

مشخصات فردی

نام

    زهره عطایی آشتیانی

سال تولد

    1340

آشنایی با زبان‌های             

    انگلیسی

مرتبه علمی

    مربی - پایه 13

پست الکترونیک

    z_ataei@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

  • -1375 فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) معماری، تربیت مدرس، تهران
  • -1366 لیسانس (کارشناسی) معماری داخلی، دانشگاه الزهراء، تهران

 

عنوان مقاله: فمینیسم و روسپی‌گری

حوزه (های) تخصصی: فمینیسم و ابعاد آن

تعداد نمایش: 2726
چکیده

عنوان مقاله: دانش و ارزش در طبقه بندی علوم

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: زیبایی شناسی در تحلیل جنسیتی فمینیسم

حوزه (های) تخصصی: فمینیسم و ابعاد آن

تعداد نمایش: 2602
چکیده