پرونده ویژه: مجموعه مقالات با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

جدول  زیر مجموعه مقالات بازنشر داده شده در پرتال جامع علوم انسانی با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد.

ردیفعنواننویسندگانمنبع انتشارفایل دانلود
1شناسایی ابعاد و مؤلفه های نفوذ اجتماعی در سبک رهبری شهید قاسم سلیمانیمهدی روح اللهیمدیریت اسلامی سال 29 تابستان 1400 شماره 2
2شاخصه های جامعه شناختی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانیاسماعبل چراغی کوتیانیجامعه مهدوی سال دوم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 3)
3نسبت صلح عادلانه با مکتب شهید سلیمانی و جبهه مقاومتسید محمد ساداتی نژاددانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان 1399 شماره 6
4مؤسسه امریکن اینترپرایز و اثر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایرانرضا بخشی آنی مجید عباسی هانیه دانشورسیاست و روابط بین الملل سال چهارم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 8)
5سیره شهید سلیمانی در افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عنصر اعتمادعلی اصغر نصیریمطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم زمستان 1399 شماره 89
6نقش جوانان در شکل گیری حکمرانی متعالیپوریا فرح گل متینه مقدمجهان نوین سال چهارم بهار 1400 شماره 13
7اقدامات ایران در مقابله با شهادت سردار سلیمانی با تمرکز بر قاعده انتقامسید مسعود فخری محمد صحرایی اردکانی حسین دشتیدستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم اسفند 1399 شماره 34
8نقش مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک در تبیین قتل هدفمند (با تأکید بر تأثیرات این مکتب در توجیه قتل های هدفمند دانشمندان هسته ای)بهاءالدین علیاری تبریزیپژوهشنامه حقوق بشری سال ششم بهار 1400 شماره 4 (پیاپی 23)
9بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایاتقاسم ولی زاده بریمانلو سید حمید حسینی علی حسین احتشامیصلح پژوهی اسلامی سال اول تابستان 1399 شماره 2
10بررسی فعالیت های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایرانمصطفی جهانبخشروابط خارجی سال دوازدهم تابستان 1399 شماره 2
11امکان سنجی طرح دعوا در محاکم قضایی بین المللی و داخلی در موضوع ترور سردار سلیمانی و همراهانمهناز رشیدیحقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز 1399 شماره 111
12تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانیمجتبی نوروزی زهره مرندیمطالعات بیداری اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 16
13مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیتسید محمد موسویمطالعات بیداری اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1398 شماره 15
14بازشناسی مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات امام خامنه ایعلی خانی حمیدرضا محمدیمطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم بهار 1399 شماره 86
15تحلیل رابطه نشانه های نوشتاری و تصویری در بیلبوردها و پوسترهای سردارسلیمانی و تأثیر آن در انتقال فرهنگ مقاومت و شهادتحسین عابددوستمطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم تابستان 1399 شماره 61
16بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب های فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایرانفاطمه علیزاده بی نظیر امیررضا اصنافی محسن حاجی زین العابدینیکتابداری و اطلاع رسانی دوره بیست و دوم زمستان 1398 شماره 4 (پیاپی 88)
17الگوی مطلوب ارتباطات میان فردی در سلسله مراتب فرماندهی: موردمطالعه شهید حاج قاسم سلیمانیعبدالحمید بیات سید مهدی سیدطباطباییمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
18تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)محمدامین پهلوان شریف محمدحسین کاظمی شورییمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
19واکاوی سبک رهبری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی متعالی رهبری خدمتگزارمیثم قراباغی محمد ازگلیمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
20الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیت نامه الهی سیاسی شهید قاسم سلیمانیحسین جلیلیانمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
21رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانیسید محمد مقیمیمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
22روش موردکاوی به مثابه الگوی آموزش دلالت هایی برای تبیین مکتب شهید سلیمانیمیثم لطیفیمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
23سخن سردبیر (الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز)سید محمد مقیمیمدیریت اسلامی سال 28 پاییز 1399 شماره 3
24تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانیحسین دهقانی پوده امین پاشایی هولاسومدیریت اسلامی سال 28 تابستان 1399 شماره 2
25تحلیل کیفی تأثیرات جامعه شناختی شهادت اسطوره مقاومت بر جوانانغلامرضا تاج بخشمعرفت فرهنگی اجتماعی سال یازدهم بهار 1399 شماره 2 (پیاپی 42)
26تبیین منظومه (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامیسید جواد امینی محسن خلیلی باصری سید محمود محمدیحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
27حکمرانی جهادی (درآمدی بر تحلیل سیره سردار سلیمانی از منظر آموزه های حکمرانی)مهدی مزینانیحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
28مؤلفه های اخلاق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانیعلی ترابی کلاته قاضیحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
29نقش راهبردی حاج قاسم سلیمانی در شکل گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آنعلی عرفانی فرحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
30حکمرانی امنیتی در اندیشه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (امنیت بخشی در محور مقاومت)علی رستمیحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
31تحلیل امنیت در مکتب شهید سلیمانینجفعلی غلامیحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
32شناسایی عوامل شکوفایی فضایل اخلاقی حکمران مبتنی بر مکتب شهید سلیمانیمحمود گنج بخشحکمرانی متعالی سال اول بهار 1399 شماره 1
33تشدید تقابل گرایی ایالات متحده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پساناآرامی های غرب آسیا؛ پیامدهای ترور سرلشگر قاسم سلیمانییونس فروزان عبدالرضا عالیشاهیپژوهش های جغرافیای سیاسی سال چهارم بهار 1398 شماره 13
34سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران پساداعش؛ از تحریم تا ترور ایرانعبدالرضا عالیشاهی یونس فروزانسیاست و روابط بین الملل سال چهارم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 7)
35ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانیمحمد محمدظاهریمدیریت اسلامی سال 28 بهار 1399 شماره 1
36ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه (با تأکید بر رسالت رسانه های برون مرزی)جاوید منتظران سید اصغر جعفریپژوهشنامه رسانه بین الملل سال پنجم بهار و تابستان 1399 شماره 5
37جابه جایی ژئوپلیتیکی قدرت و امنیت در آسیای جنوب غربیعباس مصلی نژادژئوپلیتیک سال شانزدهم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 59)
38تنش های سیاسی غرب آسیا و بازارجهانی نفت (مطالعه موردی:ترورسردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس)سید عبدالله رضوی محمد نصر اصفهانیجامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان 1398 شماره 2 (پیاپی 6)
39سخن سردبیر: مدیریت بر مبنای اخلاص؛ جوهره مکتب شهید سلیمانیسید محمد مقیمیمدیریت اسلامی سال 27 پاییز 1398 شماره 3
40قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تأکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا بویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)بهاءالدین علیاری تبریزیپژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم زمستان 1398 شماره 3 (پیاپی 18)
نمایش ۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.