پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
بصیرت و تربیت اسلامی

بصیرت و تربیت اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز 1393 شماره 30
توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1389 شماره 1
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هشتم بهار 1399 شماره 29