پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
بصیرت و تربیت اسلامی

بصیرت و تربیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز 1393 شماره 30
توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1389 شماره 1
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال نهم پاییز 1400 شماره 35