شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دین و سیاست فرهنگی

دین و سیاست فرهنگی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: دین و سیاست فرهنگی سال هفتم بهار و تابستان 1399 شماره 14
راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: راهبرد فرهنگ سال سیزدهم تابستان 1399 شماره 50
مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 87