دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: شبهه پژوهی مطالعات قرآنی سال 5 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 8)
مطالعات تفسیر تطبیقی (مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سابق)

مطالعات تفسیر تطبیقی (مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: مطالعات تفسیر تطبیقی سال 8 پاییز و زمستان 1402 شماره 16
مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال 7 بهار و تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 14)
پژوهشنامه تأویلات قرآنی

پژوهشنامه تأویلات قرآنی

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: پژوهشنامه تأویلات قرآنی دوره 4 بهار و تابستان 1401 شماره 8
پژوهشنامه نقد آراء تفسیری

پژوهشنامه نقد آراء تفسیری

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال 4 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 7)