دانشگاه علوم انتظامی

دانشگاه علوم انتظامی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
انتظام اجتماعی

انتظام اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: انتظام اجتماعی سال 15 پاییز 1402 شماره 3
دانش انتظامی

دانش انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: دانش انتظامی سال 25 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 100)
مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت انتظامی سال 18 تابستان 1402شماره 2
مطالعات مدیریت ترافیک

مطالعات مدیریت ترافیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت ترافیک سال پنجم تابستان 1389 شماره 17