دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 2
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال دهم بهار 1401 شماره 36
کاوش نامه ادبیات تطبیقی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال یازدهم زمستان 1400 شماره 44