مطالعات اقتصاد بخش عمومی -

مطالعات اقتصاد بخش عمومی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۸۲۱-۲۶۸۱
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: کیومرث سهیلی
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
صاحب امتیاز: دانشگاه رازی
سردبیر: ابوالفضل شاه آبادی
مدیر داخلی: آزاد خانزادی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: ثریا شریفی
هیئت تحریریه: سید عزیز آرمن، نظر دهمرده قلعه نو، سهراب دل انگیزان، زهرا دهقان شبانی، مرتضی سامتی، کیومرث سهیلی، کیومرث شهبازی، مهدی صادقی شاهدانی، شهرام فتاحی، علی فلاحتی، یگانه موسوی جهرمی
آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان امام علی (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دفتر نشریات دانشگاه رازی
تلفن: ۰۸۳۳۸۳۶۰۶۵۰
وب سایت: https://pse.razi.ac.ir/
پست الکترونیکی: pse@razi.ac.ir
کد پستی: ۶۷۱۴۶۷۳۱۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات