مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۶۷۶-۵۸۷X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
مدیر مسئول: فرهاد دانش نیا
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
p-issn: ۲۳۸۳-۳۶۰۲
صاحب امتیاز: دانشگاه رازی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: فرهاد دانش نیا
مدیر داخلی: ثریا شریفی
هیئت تحریریه: سید عبدالعلی قوام، محمد علی فلاحی، عباس مصلی نژاد، خلیل اله سردارنیا، حسین پوراحمدی، کیومرث سهیلی، جهانگیر کرمی، قدرت احمدیان، علی اصغر کیوان حسینی، سهراب شهابی
تلفن: ۰۸۳۳۸۳۶۰۶۵۰
وب سایت: https://ipes.razi.ac.ir/
پست الکترونیکی: ipes@razi.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات