دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - علمی-پژوهشی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۱۲۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی ابری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۶۷۶-۳۳۰۳
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر ابوالقاسم نوری
مدیر داخلی: دکتر غلامرضا منشئی
مدیر اجرایی: منصوره شمسی
هیئت تحریریه: سیدحمید آتش پور، اصغر آقایی، حسن احدی، سیداحمد احمدی، عبدالله شفیع آبادی، امیر قمرانی، مهرداد کلانتری، محسن گل پرور، مختار ملک پور، غلامرضا منشئی، حسین مولوی، ابوالقاسم نوری، سیداسماعیل هاشمی
آدرس: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله
تلفن: ۰۳۱۳۵۰۰۲۴۴۰
وب سایت: http://jsr-p.khuisf.ac.ir/
پست الکترونیکی: ravanshenasi_kh92@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵