دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - علمی-پژوهشی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی


پژوهشی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) 

مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی ابری

سردبیر: دکتر ابوالقاسم نوری

مدیر اجرایی: دکتر فلور خیاطان

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر محمود ایروانی، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر مهرداد کلانتری،  دکتر مختار ملک پور، دکتر سید حمید آتش پور، دکتر منوچهر کامکار

نشانی: اصفهان، خیابان جی، سه راه کارخانه قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،  صندوق پستی: اصفهان، 158-81595 .

فاکس: 5354015(0311)

وب سایت: http://journals.khuisf.ac.ir

پست الکترونیک: Ravanshenasi_kh92@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵