آموزه های فلسفه اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزه های فلسفه اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۷۸۳-۴۰۲۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: غلامعلی مقدم
مدیر مسئول: رحمت الله کریم زاده سرچشمه
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
p-issn: ۲۲۵۱-۹۳۸۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رضا اکبریان
هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا اکبریان، سیدمرتضی حسینی شاهرودی، علیرضا کهنسال، عبدالحسین خسروپناه، غلامرضا اعوانی، حمیدرضا آیت‌اللهی، علی حقی، سیدمحمد موسوی بایگی
آدرس: مشهد حرم مطهر صحن هدایت ساختمان شماره دو دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۳۰۷۷۲
وب سایت: https://ipd.razavi.ac.ir/
پست الکترونیکی: razaviunmag@gmail.com
کد پستی: ۹۱۳۴۸۴۳۳۳۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸