اخلاق در علوم و فن آوری - نشریه علمی (وزارت علوم)

اخلاق در علوم و فن آوری (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

مدیر مسئول: دکتر مصطفی معین

سردبیر: دکتر داریوش فرهود

مدیر اجرایی: محبوبه اطاهریان

هیئت تحریریه: دکتر شاهین آخوندزاده بستی، دکتر سید ضیاالدین تابعی، دکتر محمد توکل، دکتر هادی خانیکی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر داریوش فرهود، دکتر باقر لاریجانی، دکتر مهدی محقق، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر میلی منفرد

نشانی: خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتمادزاده – خیابان گردآفرید (روبروی دژبان مرکز) – پلاک 18 – طبقه سوم کدپستی: 45531-14118

تلفن: 66945366(021)     فکس: 66576738(021)

وب سایت: http://www.iranethics.ir

پست الکترونیک: info@iranethics.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ مرداد ۱۳۸۴
ناشر: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات