اخلاق در علوم و فن آوری - علمی-پژوهشی

اخلاق در علوم و فن آوری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

مدیر مسئول: دکتر مصطفی معین

سردبیر: دکتر داریوش فرهود

مدیر اجرایی: محبوبه اطاهریان

هیئت تحریریه: دکتر شاهین آخوندزاده بستی، دکتر سید ضیاالدین تابعی، دکتر محمد توکل، دکتر هادی خانیکی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر داریوش فرهود، دکتر باقر لاریجانی، دکتر مهدی محقق، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر میلی منفرد

نشانی: خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتمادزاده – خیابان گردآفرید (روبروی دژبان مرکز) – پلاک 18 – طبقه سوم کدپستی: 45531-14118

تلفن: 66945366(021)     فکس: 66576738(021)

وب سایت: http://www.iranethics.ir

پست الکترونیک: info@iranethics.ir


آرشیو نشریه: