رهیافت - علمی-ترویجی

رهیافت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مدیر مسئول: دکتر منصور کبکانیان

سردبیر: دکتر سید حسن قدسی‌پور

هیئت تحریریه: دکتر حمید رضا آراسته، دکتر آریا الستی، دکتر محمد توکل، دکتر محمد رضا حسینی بهشتی، دکتر محمد علی زلفی گل، دکتر علی اکبر صبوری، دکتر فریده عصاره، دکتر احد فرامرز قرا ملکی، دکتر فاضل لاریجانی، دکتر رضا مکنون، دکتر جعفر مهرداد

 

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، چهار راه شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره 657

تلفن:   88036144(021)   فکس: 88069765 (021)

وب سایت: http://www.nrisp.ac.ir

پست الکترونیک: Rahyaft@nrisp.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ مرداد ۱۳۸۴
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳