رشد آموزش زبان و ادب فارسی -

رشد آموزش زبان و ادب فارسی


مدیرمسئول: محمد ناصری 

 

سردبیر: دکتر محمد رضا سنگری 

مدیر داخلی: جواهر موذنی 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ‌ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی .

تلفن: 88301482، 88305862 (021) 

وب سایت:  www.roshdmag.ir/

پست الکترونیک:   adabiyatfarsi@roshdmag.irشناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: وزارت آموزش و پرورش
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۵