پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی - علمی-پژوهشی

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی


این نشریه در سال 1375 با  عنوان «سخن سمت» انتشار خود را آغاز نموده و از سال 1388 به نام «عیار» تغییر نام داده است سپس و در مورخ 1391/10/20 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با نام جدید «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» تغییر نام یافته و به اعتبار علمی ـ پژوهشی منتشر می شود.

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان «سمت»

مدیر مسئول: دکتر احمد احمدی

سردبیر: دکتر احمد احمدی

مدیر اجرایی: دکتر محمد رضا سعیدی

هیئت تحریریه: دکتر محمد آرمند، دکتر احمد احمدی، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر بهمن حاجی پور، دکتر ملیحه صابری نجف آبادی، دکتر حامد صدفی، دکتر غلامحسین زاده، دکتر هاشم فردانش، دکتر آرین قلی پور، دکتر عباسعلی گائیینی، دکتر مهدی گلشنی، دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر شکوه نوایی نژاد

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از یادگار امام، روبروی پمپ گاز، سازمان مطالعه و تدوین

تلفن:  31-44247630(021) (داخلی 303)   فکس: 44246115(021)

وب سایت: http://www.samt.ac.ir/

پست الکترونیک: magazine@samt.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ تیر ۱۳۹۱
ناشر: سازمان سمت
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول