مطالعات تاریخی -

مطالعات تاریخی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
مدیر مسئول: احمد خزائی
p-issn: ۱۷۳۵-۲۴۱X
صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
سردبیر: دکتر محمد باقر خرمشاد
هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر کجباف، دکتر علی اصغر قائدان، دکتر حسین مسعودنیا، دکتر محسن بهشتی سرشت، دکتر اصغر منتظرالقائم، دکتر مرتضی دهقان نژاد
آدرس: تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، نبش گوی آبادی، پلاک 75
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۷۹
وب سایت: https://mtq.ir/
پست الکترونیکی: info@mtq.ir
فکس: ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰