علوم حدیث - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم حدیث (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۳ مهر ۱۳۸۵
جانشین سردبیر/قائم مقام: سید محمد کاظم طباطبایی
مدیر مسئول: محمد محمدی نیک (ری شهری)
ناشر: دانشکده علوم حدیث
صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد محمدی نیک (ری شهری)
مدیر اجرایی: محمدکریم صالحی
هیئت تحریریه: عبدالکریم بی آزار شیرازی، سید محمد باقر حجتی، محمد کاظم شاکر، سید کاظم طباطبایی، فاطمه علایی رحمانی، مجید معارف، محمد علی مهدوی راد
آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
وب سایت: http://hadith.riqh.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷