دانشکده الهیات و معارف اسلامی (دانشگاه فردوسی مشهد) - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی (دانشگاه فردوسی مشهد) (نشریه علمی وزارت علوم)


 توقف انتشار:از پاییز 1387 نشریه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به چهار مجله به نام های 1. علوم قرآن و حدیث 2. فقه و اصول 3. فلسفه و کلام 4. تاریخ و فرهنگ تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: سید کاظم طباطبایی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید کاظم طباطبایی
آدرس: مشهد - میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱