پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان -

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: قاسم زائری
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سردبیر: محمدتقی کرمی قهی
هیئت تحریریه: سعیده امینی، مهدی حسین زاده یزدی، نرگس‌سادات سجادیه، احسان شاه قاسمی، وحید شالچی، محمدتقی کرمی قهی، مرتضی فرهادی، منصوره فصیح رامندی، هوشنگ نایبی، سیده راضیه یاسینی
آدرس: تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۱۹۱۸۶
وب سایت: https://cssca.ricac.ac.ir/
پست الکترونیکی: nashrieh@ricac.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۸۹۳۰۷۶
کد پستی: ۱۴۱۶۷۸۳۸۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات