مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی -

مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۱۹۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر خلیل حکیمی‌فر
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
سردبیر: دکترقربان علمی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر محبعلی آبسالان، دکتر سجاد واعظی منفرد
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: مرضیه پودینه
هیئت تحریریه: دکتر مجتبی زروانی، دکتر منصور معتمدی، دکتر محمدجواد شمس، دکتر حجت‌الله جوانی، دکتر ابراهیم نوری، دکترمحمد امیر مشهدی، دکترجهانگیر صفری، دکترامیر حمزه سالارزائی
آدرس: زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۷۰۷
وب سایت: https://jrm.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: jrm@usb.ac.ir
فکس: ۰۵۴۳۳۴۳۱۰۷۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳