رهیافت پیشگیری از جرم -

رهیافت پیشگیری از جرم


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: دکتر محمود مهدوی
مدیر مسئول: دکتر محمدباقر الفت
ناشر: قوه قضائیه
p-issn: ۲۱۲۰-۲۷۱۷
صاحب امتیاز: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
سردبیر: دکتر معصومه اسماعیلی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر ابراهیم داودی
هیئت تحریریه: دکتر احمد برجعلی، دکتر ,ولی رستمی، دکتر عباس شیری، دکتر غلامرضا محمدنسل، دکتر عبدالله معتمدی، دکتر محمود مهدوی، دکتر یونس نوربخش، دکتر اکبر وروایی
آدرس: تهران، خیابان جامی، خیابان کسری، ساختمان معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، مرکز مطالعات.
تلفن: ۰۹۳۹۳۰۳۸۹۰۲
وب سایت: http://www.jcpa.ir/
پست الکترونیکی: jcpa.jrl@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸