علوم ورزشی و توان رزم -

علوم ورزشی و توان رزم


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۷۱۷-۳۶۵۸
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی ذاکراکبری
ناشر: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
p-issn: ۲۷۱۷-۳۶۴X
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
سردبیر: دکتر حسین زارعیان
مدیر اجرایی: محسن هادی طحان
هیئت تحریریه: دکتر مهرعلی باران چشمه، دکتر جمشید فولادی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، دکتر فخرالدین میرافضل، دکتر مرتضی ناجی، دکتر محمدرضا برومند، دکتر حسین شیروانی، دکتر حمیدرضا گوهررستمی، دکتر علی خورجهانی، سیدحسن دیواندری
آدرس: تهران - اتوبان شهید بابایی- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
تلفن: ۰۲۱۷۷۱۰۴۸۲۴
وب سایت: http://sscp.ihuo.ac.ir/
پست الکترونیکی: sscp.ihuo@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات