مطالعات محیطی هفت حصار - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات محیطی هفت حصار (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷-۴۱۷۴
حوزه ی فعالیت مجله: برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۸
مدیر مسئول: دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۳۲۲-۵۶۰۲
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر حمید ماجدی
مدیر اجرایی: مهندس عباس فخرایی
هیئت تحریریه: منوچهر طبیبیان، محمد تقی رضویان، اسماعیل شیعه، حمید ماجدی، علی سلطانی، حسین نظم فر، کیانوش ذاکرحقیقی، مسعود صفایی پور، امیررضا گودرزی، سهیل سبحان اردکانی، مهرداد کریمی مشاور اعضای هیات تحریریه بین المللی: اردشیر انجمنی، ویجای دواداس
آدرس: همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تلفن: ۰۸۱۳۴۴۸۱۵۱۹
وب سایت: https://hafthesar.iauh.ac.ir/
پست الکترونیکی: hafthesarjournal@gmail.com
کد پستی: ۶۵۱۸۱۱۵۷۴۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵