صلح پژوهی اسلامی -

صلح پژوهی اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: وحید مصاحبی محمدی
مدیر مسئول: دکتر سید محمد ساداتی نژاد
صاحب امتیاز: جمعیت ندای صلح
سردبیر: دکتر سید محمد ساداتی نژاد
مدیر اجرایی: سید علی ساداتی نژاد
هیئت تحریریه: دکتر علی باقی نصرآبادی، دکتر علی بغیری، دکتر هادی تاجیک، دکتر یحیی جهانگیری، احسان جعفری فر، دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر سید مهدی ساداتی نژاد، دکتر سید محمد ساداتی نژاد، سید حسین ساداتی نژاد، سید علی ساداتی نژاد، دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی، دکتر عباس کتابی، دکتر محمدرضا مجیدی، دکتر مهدی محمدزاده، وحید مصاحبی محمدی، دکتر منصور میراحمدی
آدرس: کاشان، میدان معلم، بلوار باهنر، کوچه شهید متقی، پلاک ۵۴، مجتمع راه روشن، جمعیت ندای صلح
تلفن: ۰۳۱۵۵۵۴۸۸۴۳
وب سایت: https://iprjournal.ir/
پست الکترونیکی: Nedaye.solh@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات