مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای -

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر کریم حسین زاده دلیر
صاحب امتیاز: دکتر سعید ملکی
سردبیر: دکتر سعید ملکی
مدیر داخلی: دکتر الیاس مودت
هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی فیروزی، دکتر احمد پور احمد، دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر مسعود صفایی پور، دکتر رسول قربانی، دکتر یارمحمد قاسمی، دکتر حمیدرضا وارثی، دکتر صدیقه لطفی، دکتر ناهید سجادیان، دکتر حسین نظم فر، دکتر سعید امانپور، دکتر مصطفی محمدی ده چشمه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی): Dr Saied Pirasteh، Dr Soheil Sabri
آدرس: ایلام، خیابان پاسداران، خیابان شهید چمران، بن بست شهید چمران
تلفن: ۰۸۴۳۳۳۵۰۹۲۴
وب سایت: http://www.srds.ir/
پست الکترونیکی: srdsjournal@gmail.com
کد پستی: ۶۹۳۱۶۴۸۴۸۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳