پژوهش های کاربردی در مشاوره -

پژوهش های کاربردی در مشاوره


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۳۲۲
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: جعفر ثمری صفا
p-issn: ۲۶۷۶-۵۳۲۲
صاحب امتیاز: جعفر ثمری صفا
سردبیر: دکتر کیومرث فرحبخش
هیئت تحریریه: دکتر معصومه اسمعیلی، دکتر میر سعید جعفری، دکتر حسین سلیمی بجستانی، دکتر مریم صادقی فرد، دکتر سمیه کاظمیان، دکتر عزت اله کردمیرزا، دکتر کیومرث فرحبخش، دکتر سیما قدرتی، دکتر سمانه نجارپوریان، دکتر ابراهیم نعیمی
آدرس: تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک ۲، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد 3
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۵۶۳۳۵
وب سایت: http://jarci.ir
پست الکترونیکی: jarcounseling@gmail.com
فکس: ۰۲۱۴۴۹۶۶۱۹۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات