فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی کی نژاد
ناشر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر محمدتقی پیربابائی
مدیر داخلی: دکتر مینو قره بگلو
آدرس: تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز
تلفن: ۰۴۱۳۵۵۴۱۸۱۳
وب سایت: http://ciauj-tabriziau.ir/
پست الکترونیکی: ciauj@tabriziau.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴