گردشگری شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

گردشگری شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۶۹۱۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
مدیر مسئول: کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۴۲۳-۶۹۲۶
صاحب امتیاز: قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مهدی قرخلونره
مدیر داخلی: محمد ویسیان
مدیر اجرایی: طاها ربانی
هیئت تحریریه: احمد جعفرنژاد چقوشی، حسین حاتمی نژاد، محمدحسین ایمانی خوشخو، براتعلی خاکپور، اصغر نظریان، حمید ضرغام بروجنی، سیمین تولایی، علی اکبر عنابستانی، غلامرضا کاظمیان شیروان، کمال امیدوار، محمد تقی رهنمایی، مهران مقصودی، ناصر برک پور
آدرس: تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا- ساختمان شماره 1- طبقه دوم- اتاق 206- دفتر قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری
وب سایت: https://jut.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: juturbantourism@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰