اسلام و پژوهش های روانشناختی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های روانشناختی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: حجة الاسلام دکتر محمد فرهوش
مدیر مسئول: حجة الاسلام دکتر محمد جواد زارعان
ناشر: موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
صاحب امتیاز: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: حجة الاسلام دکتر محمدرضا احمدی
مدیر اجرایی: حجة الاسلام امیر عرفانی نژاد
هیئت تحریریه: آیت الله سید محمد غروی راد، حجة الاسلام دکتر محمد جواد زارعان، حجة الاسلام دکتر محمد کاویانی آرانی، حجة الاسلام دکتر رحیم نارویی نصرتی، حجة الاسلام دکتر محمود نوذری، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر هادی بهرامی احسان، حجة الاسلام دکتر محمدرضا احمدی
آدرس: قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک ۱۳
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۵۰۱۲
وب سایت: http://journals.ueae.ir/
پست الکترونیکی: pajoohesh.ueae@gmail.com
کد پستی: ۳۷۱۶۷۱۵۵۴۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹