زبان فارسی و گویش های ایرانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان فارسی و گویش های ایرانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۸۳-۵۴۹۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
مدیر مسئول: فیروز فاضلی
ناشر: دانشگاه گیلان
p-issn: ۲۴۷۶-۶۵۸۵
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محرم رضایتی کیشه خاله
مدیر اجرایی: فرزانه آقاپور
هیئت تحریریه: بهزاد برکت، محمود جعفری دهقی، عباس خائفی، مریم دانای طوس، محمد راسخ مهند، محرم رضایتی کیشه خاله، منصور شعبانی، علی اشرف صادقی، فیروز فاضلی، غلامحسین کریمی دوستان، مجتبی منشی‌زاده، پارسا یعقوبی جنبه‌سرائی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: گارنیک آساطوریان، لودویگ پاول، حسن رضایی باغ بیدی
آدرس: رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جادۀ رشت- تهران)، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 3988-41635
وب سایت: https://zaban.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: zaban@guilan.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴