حقوق بشر - نشریه علمی

حقوق بشر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۵۳۸-۶۳۶۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: علیرضا ملکی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
ناشر: دانشگاه مفید
p-issn: ۲۴۲۳-۶۴۸۹
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: نشریه علمی
رتبه: الف
سردبیر: دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
مدیر اجرایی: زهرا رزاقی
هیئت تحریریه: دکتر ربیعا اسکینی، دکتر ژانت الیزابت بلیک، دکتر محمد حبیبی مجنده، دکتر سید صادق حقیقت، دکتر ستار عزیزی، دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، دکتر محمد مهدی مقدادی، دکتر سید مصطفی میرمحمدی، دکتر سید علی میرموسوی؛ اعضای هیات تحریریه بین المللی:پروفسور جک دانلی، پروفسور تیموتی واترز، پروفسور سارا جوزف، پروفسور ویلیام شاباس، پروفسور فرد دالمایر، پروفسور اوا برمز، پروفسور کارل ولمن، پروفسور ویلیام سوییت، پروفسور ماشود بادرین، پروفسور هیلاری چارلزورث، پروفسور کریستوف هِینس
آدرس: قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۰۲۸۷
وب سایت: http://humanrights.mofidu.ac.ir/
پست الکترونیکی: hrr.mofidu@gmail.com
فکس: ۰۲۵۳۲۹۲۵۷۶۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸