پژوهشنامه معارف حسینی -

پژوهشنامه معارف حسینی


این نشریه تا شماره 3 با عنوان آیت بوستان منتشر شده استشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد حسین مردانی نوکنده
صاحب امتیاز: محمد حسین مردانی نوکنده
سردبیر: محمد حسین مردانی نوکنده
مدیر داخلی: دکتر حسین مغیثی
هیئت تحریریه: محمد رضا سنگری، محمد رضا فخر روحانی، مهدی مردانی(گلستانی)، نجف لکزایی، ناصر رفیعی محمدی، علی بیات، مجتبی رحمان دوست و علی حاجی خانی، دکتر حسین خنیفر،دکتر محمد رنجبر حسینی، محمدجواد رودگر
آدرس: تهران، خیابان پیروزی، خیابان شهید هادی بنایی،نبش کوچه نهم، پلاک 16 طبقه 3
تلفن: ۰۲۱۳۳۳۲۸۷۶۹
وب سایت: http://www.maarefehosseini.ir
پست الکترونیکی: ayate.boostan@gmail.com
کد پستی: ۱۷۳۵۸۱۳۶۷۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳