رشد آموزش علوم اجتماعی -

رشد آموزش علوم اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مسعود فیاضی
ناشر: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
سردبیر: فریبرز بیات
هیئت تحریریه: شورای برنامه ریزی: ناهید فلاحیان، حسین دهقان، لطیف عیوضی، وحید نقدی، غلامرضا حمیدزاده، محمدسعید ذکایی، پری مسلمی پور لالمی
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶
وب سایت: https://www.roshdmag.ir/
فکس: ۰۲۱۸۸۳۰۱۴۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵