اقتصاد پولی، مالی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد پولی، مالی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۷۱۷-۳۳۵۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: محمدطاهر احمدی شادمهری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمود هوشمند
مدیر اجرایی: مریم ودیعی نوقابی
هیئت تحریریه: حمید ابریشمی، احمد جعفری صمیمی، علیرضا رحیم بروجردی، ناصر شاه نوشی فروشانی، محمدعلی فلاحی، احمد مجتهد، محمدحسین مهدوی عادلی
آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر نشریات علمی، نشریه اقتصاد پولی و مالی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۳۰۹
وب سایت: https://danesh24.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: danesh24@um.ac.ir
فکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۳۹۳
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵