نقش مایه

نقش مایه

نقش مایه سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی منشاء نقوش حیوانی سفالینه های تپه های سیلک

نویسنده:

کلید واژه ها: کاشان نقوش حیوانی سیلک سفالینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام هنر ایران پیش از آریاییان
تعداد بازدید : ۶۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۲۰
بررسی و پژوهش های متنوعی درباره ویژگی های مختلف سفال در تمدن سیلک صورت گرفته است....
۲.

کهن مهرها نشانه هویت و مالکیت

نویسنده:

کلید واژه ها: مهر نقش شکل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام هنر ایران پیش از آریاییان
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۸
مهرها یکی از ظریف ترین آثار مصنوع دست بشر است این آثار ذیقیمت و اصیل مدارکی برای شناخت و فهم، هنر و اندیشه، عقاید، سنت ها و شیوه زندگی مردم دوران گذشته به حساب می آیند....
۳.

نگاهی به نقاشی قاجار

نویسنده:

کلید واژه ها: نقاشی قاجاریه مضامین نقاشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
بن مایه های نقاشی دوره قاجاریه را می باید در دوره های پیشین این هنر ایرانی جستجو کرد…
۴.

مطالعه تاثیرنقش مایه های گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسلامی

کلید واژه ها: نقش مایه ساسانی اسلامی گچبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۷۶
هنر گچ کاری از دیرباز در ایران مرسوم بوده، ایرانیان این هنر را بیشتر در معماری برای زیبایی و تزیین به کار می بردند....
۵.

نقش خورشید در هنرهای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: هنر عرفان اسلامی نمادپردازی نقش خورشید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
نقش نمادین خورشید که برخواسته ها از باورها و اعتقادات مذهبی مردمان ایران زمین و انعکاسی از جهان بینی و تفکر فلسفی جامعه ایرانی اسلامی است در تاریخ سرزمین ما به کرات دیده شده و قابل لمس می باشد....
۶.

تجلی تخیل مقدس در نقشمایه های سفال و سرامیک اسلامی

کلید واژه ها: نقش سرامیک سفال دوران اسلامی تخیل مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۵
نقوش سفال و سرامیک دوران اسلامی تداعی اشکال آشنایی است که ریشه در اساطیر باستانی و ادبیات ایران دارد و به کارگیری دوباره آنها و بعد از دوران باستان زنده کردن خاطره های ظاهرا فراموش شده ای است که در ناخودآگاه جمعی این ملت جای دارد....
۷.

مروری بر باورهای ایرانیان در مورد فرشتگان و بال های آنان در چند نگاره

کلید واژه ها: فرشته بال نگارگری ایرانی آثار ما قبل اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پس از اسلام
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
ایرانیان از دیرباز به عالم ارواح، فرشتگان، دیوان و موجودات خارق العاده باور داشته و به آن اهمیت می دادند. آنها با استفاده از قدرت تخیل و اعتقادات، در پی به وجود آوردن فضای ذهنی خود بودند....
۸.

نماد حلقه بالدار در تمدن های باستان

نویسنده:

کلید واژه ها: نماد خورشید شاهین حلقه بالدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۴
مفاهیم رمزگونه و نشانه های نمادین همواره در هنر ایران شیوه های موثر در انتقال اندیشه ها و بینش های فکری، آیینی و مذهبی مردمان ایران زمین بوده است...
۹.

آجرکاری های بدیع بر برج - مقبره لاجیم سوادکوه

نویسنده:

کلید واژه ها: لاجیم برج – مقبره آجرکاری تزیینات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۶۸۴
برج لاجیم سوادکوه، مقبره یکی از امرایی است در عهد آل زیار که در اندیشه قدرت و تسلط امور در سطح منطقه بوده است....
۱۰.

نگارگری از منظر سیاه قلم

نویسنده:

کلید واژه ها: نگارگری سیاه قلم پیکاسو گرتسک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام سبک ها
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۵
از اوایل سده بیستم، نقاشی ایرانی مورد توجه و پژوهش جدی قرار گرفته که در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته است....
۱۱.

نیم نگاهی به فرشینه ها در اروپا

کلید واژه ها: بافت منسوجات فرشینه فرشینه های اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۷
منسوجات از مظاهر تبلور هنر، هر منطقه به شمار می آیند که ریشه ای بسیار کهن و قدیمی دارد. این هنر صناعی به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که یکی از مشخص ترین آنها را می توان فرشینه بافی دانست....