بررسی های نوین تاریخی

بررسی های نوین تاریخی

بررسی های نوین تاریخی تابستان 1384 شماره 1

مقالات

۸.

الگوهای استقراری اورارتویی و ماقبل اورارتویی در قفقاز، دو مورد مطالعاتی: دشت ارومیه در ایران و حوضه ی گوگجه نیل جنوبی در جمهوری ارمنستان تألیف دکتر فرهنگ رجایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 330

معرفی کتاب ها