چشم انداز ایران

چشم انداز ایران

چشم انداز ایران 1387 شماره 53

مقالات

۵.

ریشه یابی پیدایش و تحولات بعدی سازمان مجاهدین خلق: مردم تماشاچی یا بازیگر (دو وظیفه متضاد استمرار عم )

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۹۴۶
۱۲.

بازی قدرت ها در افغانستان و شکل گیری طالبان: انگیزه های جنگ تنها در مرزهای یک کشور نمی گنجد

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
۱۹.

نظریات نو در پی تبیین «دو صدایی» های متون: فقدان استراتژی فرهنگی در نواندیشی دینی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵