ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد1386 شماره13

مقالات

۳.

ستایش های سنایی از حضرت ختمی مرتبت (ص) در دیوان و مثنوی های او

۶.

درآمدی بر بوطیقای ساختارگرا با نیم نگاهی به حکایاتی چند از منظومه های عطار نیشابوری

۷.

ادبیات پلید شهری و داستان معاصر فارسی

۸.

جلوه رمانتیسم مثبت در آثار سهراب سپهری و ایلیا ابوماضی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱