ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد1384 شماره5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

تجلی آیات قرآنی در شعر نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

قواعد گشتار جمله های مرکب به ساده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار دستور گشتار ژرف ساختن روساخت جمله هسته جمله وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
۵.

یک قصه بیش نیست (نقد و مقایسه لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱