سپیده سعیدی

سپیده سعیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه های دارای ارزش زیبایی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تناسب ارزش زیبایی شناختی توسه شهر SLEUTH شهر گرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۹۲
منظر شهری از مباحثی است که در برنامه ریزی و آمایش شهری کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به همراه رشد و توسعه شهرها، مناطق دارای ارزش بصری بیش از پیش در معرض آسیب قرار گرفته و در نتیجه کیفیت طبیعی شهرها کاهش یافته است. بنابراین ضروری است تا تلاش برای حفظ و حتی ارتقای کیفیت بصری منظر در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی روند توسعه شهری و تأثیر آن بر کیفیت بصری سیمای سرزمین محدوده شهر گرگان دراستان گلستان است. مدلسازی ارزش زیبایی شناختی منطقه به روش (MCE WLC) با نه معیار شامل باغات و کشاورزی، رودخانه، تنوع تیپ پوشش گیاهی، تنوع پستی بلندی ها، تراکم پوشش گیاهی، تراکم و ارتفاع ساختمان ها، فضای سبز شهری، میادین، رفوژها و بلوارها و آثارتاریخی انجام شد. پیش بینی رشد شهر نیز تا سال 2030 با استفاده از مدل SLEUTH و با تدوین سه سناریوی رشد تاریخی، مدیریت شده و رشد با محدودیت در پهنه های دارای ارزش زیبایی شناختی صورت گرفت. نسبت رشد شهری طی سال های 2010 تا 2030 در سناریو اول و دوم به ترتیب برابر با 17/2 و 04/2، و در زیر مدل اول و دوم سناریوی سوم نیز به ترتیب برابر با 91/1 و 18/1درصد است. بر این اساس در صورت اجرای صحیح سیاست های توسعه شهرسازی در سناریوهای دوم و سوم می توان تا 323 هکتار در سناریوی دوم و 2500 هکتار در زیر مدل اول سناریوی سوم و 650 هکتار در زیر مدل دوم سناریوی سوم نسبت به سناریوی اول در استفاده از زمین و هم چنین حفظ مواهب طبیعی و پهنه های دارای ارزش زیبایی شناختی صرفه جویی کرد. از آنجایی که در این مدل یکپارچه امکان اعمال تغییرات مختلف و همچنین جهت دهی به رشد آتی شهر وجود دارد استفاده از یک چنین رهیافتی، تحت عنوان رهیافت چندهدفه و پویا در آمایش سرزمین بسیار مفید خواهد بود.
۲.

New Perspectives from the Proto-Elamite Horizon in the Center of the Iranian Plateau(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۵۰۱
Archaeologists define the Proto-Elamite phenomenon by the appearance of Proto-Elamite writing, the first form of local writing in Iran on tablets in many cases together with specific types of other management tools and pottery, over a vast geographical territory across the Iranian plateau. Different explanations have been offered to account for this spread and the shift from a Mesopotamian-oriented culture during the earlier period (Late Uruk) to a predominantly Iranian-oriented culture during the late fourth and early third millennium BCE. However, up to now, most of these explanations have been concentrated on the recovered material culture from Fars in the southern part of the plateau and Khuzestan in the southwest. New discoveries from sites on the northern fringes of the plateau depict a fresh and more complete picture of this enigmatic phenomenon. The new excavations and surveys conducted in the settlements that contain the material culture of this horizon have significantly added to our knowledge about the formation and spreading processes of this horizon. Cultural material recently recovered from these sites have extended the Proto-Elamite territory even further, have changed our understanding of the relationships among them and the potential ways this cultural horizon was shaped and diffused. In this paper, we present some of the newly discovered evidence from these sites including but not limited to: Sofalin, Shoghali, Ozbaki, Gholi Darvish and compare them with our older understanding of the presence of this cultural horizon in the center and northern parts of the Iranian plateau.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان