رضا ایمان خواه

رضا ایمان خواه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان شهرستان هامون

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۲۲
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسرانه شهرستان هامون بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 150 نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم پسرانه رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد 2004و برای دریافت اطلاعات سرزندگی تحصیلی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۶)استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن را بر اساس سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر تایید نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان