اعظم مدرس

اعظم مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

توسعه مدل روزنامه فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین کنندگان بر اساس تصمیم گیری گروهی احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸
هدف: برگزیدن تأمین کننده در مدل روزنامه فروش برای خرده فروش، یکی از مسائل بسیار مهم است. در نظرگرفتن معیارهای مهم در برگزیدن تأمین کنندگان در دنیای رقابتی امروز، به منظور اطمینان از عرضه محصول باکیفیت، تحویل به موقع آن و رضایت مشتری ضروری به نظر می رسد. در برگزیدن تأمین کننده تبادل بین معیارهای کمّی و کیفی ضروری است. رویکردی که بتوان بسیاری از این معیارها را هم زمان در برگزیدن تأمین کننده ها در نظر گرفت، تاکنون در مدل روزنامه فروش بررسی نشده است. روش: در این پژوهش مدل روزنامه فروش با بررسی معیارهای قابل توجه برای برگزیدن تأمین کنندگان در مدلی چندمحصولی و چند دوره ای با چندین تأمین کننده توسعه داده شده است. بدین منظور، ترکیبی از رویکردهای سلسله مراتبی بیزین، بهترین بدترین و تاپسیس فازی برای اولویت بندی تأمین کنندگان به کار گرفته شد. پس از آن، وزن های به دست آمده تحت ورودی های مدل دو هدفه در نظر گرفته شدند. اهداف در این مدل بهینه سازی، سود و بیشینه سازی ارزش وزنی محصولات سفارش داده شده با در نظر گرفتن اولویت های تأمین کنندگان است. به منظور تبدیل مدل چندهدفه به تک هدفه، رویکرد ال پی متریک به کار گرفته شد. یافته ها: به منظور ارزیابی و اعتبار مدل، یک مطالعه موردی با داده های واقعی در زنجیره تأمین وسایل الکترونیکی بررسی شد. مدل توسعه داده شده، توانست با در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای کیفی و کمّی در برگزیدن تأمین کننده، بهترین تأمین کنندگان را پیدا کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بهتر است به منظور تعیین میزان بهینه سفارش از تأمین کنندگان، علاوه بر هزینه ها، معیارهای دیگری را در نظر گرفت که در برگزیدن تأمین کنندگان ضروری است.
۲.

ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۵
توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویه مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در جهت شناسایی نقایص SWOT انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها، 21 کد به عنوان نقایص SWOT به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد و درنهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره و شناسایی محیط خارجی در هر مرحله معرفی می کند؛ بنابراین با به کارگیری چارچوب پیشنهادی، می توان به دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها دست یافت. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر می تواند موردتوجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با برنامه ریزی صحیح و آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند و از فرصت ها بهره برداری و از تهدیدات اجتناب کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان